Các sản phẩm Sàn Gỗ cao cấp được  phân phối tại Sàn Gỗ Hòa Thắng và được bảo hành từ 5 – 25 năm theo chính sách của từng sản phẩm.

  1. Điều kiện bảo hành :

Sản phẩm của chúng tôi chỉ bảo hành trong những trường hợp sau :

  • Sản phẩm đang trong thời gian bảo hành.
  • Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa ngày sản xuất.
  • Sản phẩm có lỗi từ phía nhà sản xuất

2. Những sản phẩm không nằm trong những trường hợp trên bị từ chối bảo hành .

  1. Điều kiện từ chối bảo hành:
  • Khách hàng tự can thiệp sữa chữa sản phẩm
  • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng và lỗi hư hỏng không  nằm trong phạm vi bảo hành Của nhà sản xuất.
  • Sản phẩm bị thay đổi, sửa chửa bởi kỹ thuật viên không được ủy quyền bên của Sàn Gỗ Hòa Thắng
  • Sản phẩm không phải hàng của Chúng tôi.
  • Sản phẩm hết  hạn bảo hành.

Lưu ý: Đối với các sản phẩm hết thời hạn bảo hành nếu muốn Chúng tôi sữa chữa hay bảo dưỡng thì sẽ tính phí theo quy định .