CÔNG TRÌNH VINHOME TÂN CẢNG

Sangohoathang hoàn thành thi công hoàn thiện sàn gỗ công nghiệp tại Bich Koarea Spa, Vinhome Tân Cảng.

Địa điểm: Vinhome Tân Cảng.

Sản phẩm sử dụng: Gỗ công nghiệp 8mm

Bình luận